Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016...
Bảo hiểm Xuân Thành thông báo tuyển dụng nhân sự 2016
Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty và Đơn vị thành viên như sau:
Văn thư, lễ tân
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành (XTI) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính. XTI luôn coi phát triển nguồn nhân lực là trọng tâm trong chiến lược phát triển. các cán bộ nhân viên của XTI được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiệu quả, luôn có cơ hội để thể hiện mình và với các chế độ đãi ngộ tốt nhất...
Trang   <12345678910 ... >