Chuyên viên Ban Công nghệ thông tin
Quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng trên toàn Tổng Công ty. Tạo ra các sản phẩm, các ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ. Tham vấn cho Lãnh đạo Ban và lập kế hoạch về các ứng dụng Công nghệ Thông
Chuyên viên Ban Giám định bồi thường
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ; Chuyên ngành: ưu tiên các ngành kỹ thuật cơ khí, ôtô. Trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành khác thì phải có kinh nghiệm làm bảo hiểm tối thiểu 04 năm trong công tác giám định bồi thường. Kinh nghiệm: Hiểu cấu tạo Ôtô Ưu tiên Người đã có từ 03 năm trong công tác giám định bồi thường nghiệp vụ XCG hoặc tối thiểu 02 năm làm Cố vấn dịch vụ tại đơn vị sửa chữa ôtô
Chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên 2016
Chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên 2016...
Chuyên viên Bồi thường BH Con Người – Thống kê, lưu trữ
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ; Chuyên ngành: Kế toán, người đã có kinh nghiệm Kinh nghiệm: Ưu tiên Người đã có kinh nghiệm làm bảo hiểm từ 02 năm trở lên trong công tác này.
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016...
Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2)
Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (lần2)
Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016...
Trang   <1234567891011 ... >