Tuyển Dụng

Bảo hiểm Xuân Thành thông báo tuyển dụng nhân sự 2016
Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty và Đơn vị thành viên như sau:
Văn thư, lễ tân
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành (XTI) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính. XTI luôn coi phát triển nguồn nhân lực là trọng tâm trong chiến lược phát triển. các cán bộ nhân viên của XTI được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiệu quả, luôn có cơ hội để thể hiện mình và với các chế độ đãi ngộ tốt nhất...
Chuyên viên Ban Công nghệ thông tin
Quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng trên toàn Tổng Công ty. Tạo ra các sản phẩm, các ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ. Tham vấn cho Lãnh đạo Ban và lập kế hoạch về các ứng dụng Công nghệ Thông
Chuyên viên Ban Giám định bồi thường
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ; Chuyên ngành: ưu tiên các ngành kỹ thuật cơ khí, ôtô. Trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành khác thì phải có kinh nghiệm làm bảo hiểm tối thiểu 04 năm trong công tác giám định bồi thường. Kinh nghiệm: Hiểu cấu tạo Ôtô Ưu tiên Người đã có từ 03 năm trong công tác giám định bồi thường nghiệp vụ XCG hoặc tối thiểu 02 năm làm Cố vấn dịch vụ tại đơn vị sửa chữa ôtô
Chuyên viên Bồi thường BH Con Người – Thống kê, lưu trữ
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ; Chuyên ngành: Kế toán, người đã có kinh nghiệm Kinh nghiệm: Ưu tiên Người đã có kinh nghiệm làm bảo hiểm từ 02 năm trở lên trong công tác này.
Chuyên viên Ban Giám định bồi thường nghiệp vụ Hàng hải
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: hàng hải, các chuyên ngành khác thì phải có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm. Kinh nghiệm: đã có kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ và/hoặc GĐBT Hàng hải tối thiểu 01 năm trong công tác giám định bồi thường;
Bảo hiểm Xuân Thành thông báo tuyển dụng nhân sự 2014
Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty và Đơn vị thành viên như sau: